27 september

Hur skräddarsydda träskyltar & andra faktorer kan väcka intresse för företag

Posted in blog

Företag inom detaljhandeln bör vara uppmärksamma på att kundernas intresse för deras verksamhet kan fångas, eller förloras inom loppet av så lite som tre sekunder. Verksamheter skall därför använda sig av högkvalitativa skyltar som tydligt och effektivt representerar deras varumärke. Tydlig marknadsföring av en produkt kan leda till en positiv upplevelse hos kunden som då […]

(Läs mer…)

27 september

Betydelsen av att företag väljer passande färgschema i designen av fasadskyltar

Posted in blog

Det är naturligt för den mänskliga hjärnan att reagera på visuell stimulans vilket innebär att vi kan uppleva färger på positiva eller negativa sätt. Färger har också olika värden för olika kulturer, både på ett medvetet och omedvetet plan. Med tanke på detta är det avgörande för företag att ta hänsyn till färgpsykologi för att […]

(Läs mer…)

30 augusti

Att tänka på när du skapar skyltar för din fasad

Posted in blog

Fasaden är byggnadens framsida som är synlig utåt och skapar en känsla för byggnadens design. Med fasadskyltar menar man således de skyltar som finns på framsidan av exempelvis ett kontor eller en butikslokal. Dessa skyltar är vanligtvis den första kontakten en besökare eller förbipasserande har med varumärket, vilket gör att de blir mycket viktiga för […]

(Läs mer…)

29 augusti

Olika typer av skyltar och användningsområden

Posted in blog

Kommersiella skyltar används för en rad olika syften. De kan berätta om vad en verksamhet arbetar med, de kan annonsera om något företaget är i behov av eller hjälpa eventuella kunder att hitta till företaget i fråga. Det finns även många olika typer av skyltar.

(Läs mer…)

20 juli

4 tips för att skylta kreativt!

Posted in blog

Skyltningen är en viktig del av varje butik och affär som arbetar med försäljning. Skyltarna kan ha många funktioner: de kan vara informativa, säljande och vara ett medel för att förmedla varumärkets identitet. När skyltar används på ett smart och kreativt sätt kan de alltså vara ett effektivt affärsverktyg.

(Läs mer…)

5 juli

Hur visar du upp ditt företag?

Posted in blog

Det kan vara fördelaktigt för företag att testa redan beprövade och kostnadseffektiva metoder för att marknadsföra sig. Marknadsföring är A & O för alla företag, stora som små. Recensioner och rykte är också något som är av yttersta vikt. För mindre företag som kan ha en något mer begränsad budget för reklam och marknadsföring än […]

(Läs mer…)

22 juni

Faktorer som påverkar konsumentens köpbeteende

Posted in blog

Mycket forskning har gjorts om vad som påverkar vårt köpbeteende, och idag vet vi att faktorer som genomtänkt fönsterskyltning, dofter, bakgrundsmusik, fasad och färger påverkar känslorna hos en konsument. När dessa känslor blir positiva kan det leda till impulsköp och en ökad försäljning, vilket är ett av de största skäl till att butiker och affärer […]

(Läs mer…)

22 juni

Vikten av bra skyltning

Posted in blog

I en studie gjort av den amerikanska budfirman FedEx uppgav 67 % av de tillfrågade att de någon gång hade köpt en produkt eller tjänst enbart på grund av att det fanns en skylt som fångade deras intresse. Utöver detta menade 50 % att en skylt i dålig kvalitet med till exempel felstavade ord kunde […]

(Läs mer…)