22 juni

Faktorer som påverkar konsumentens köpbeteende

Posted in blog

Mycket forskning har gjorts om vad som påverkar vårt köpbeteende, och idag vet vi att faktorer som genomtänkt fönsterskyltning, dofter, bakgrundsmusik, fasad och färger påverkar känslorna hos en konsument. När dessa känslor blir positiva kan det leda till impulsköp och en ökad försäljning, vilket är ett av de största skäl till att butiker och affärer […]

(Läs mer…)

22 juni

Vikten av bra skyltning

Posted in blog

I en studie gjort av den amerikanska budfirman FedEx uppgav 67 % av de tillfrågade att de någon gång hade köpt en produkt eller tjänst enbart på grund av att det fanns en skylt som fångade deras intresse. Utöver detta menade 50 % att en skylt i dålig kvalitet med till exempel felstavade ord kunde […]

(Läs mer…)