BESÖK FRÅN SCHWEIZ OCH TYSKLAND

Posted on aug 15, 2014 in nyheter

Idag fick vi fint besök från både Schweiz och Tyskland! Från Schweiz kom Infonorm för att få en inblick i företaget och vår produktion i och med att vi nyligen blev agentur för dem i Sverige. Besöket var mycket lyckat och vi ser fram mot ett gott samarbete. Från Tyskland kom Designhotels för att ta del av våra projekt och diskutera ett kommande samarbete. Spännande!