Att tänka på när du väljer skyltar i Stockholm

Medvetenheten om miljö och resursbesparande arbetssätt har brett ut sig under det senaste decenniet och för många företag är det numera viktigt att upprätthålla en hög miljöprofil i alla led.

Då räcker det heller inte med slarviga, oengagerade lösningar. Trovärdighet och transparens i de här frågorna bygger tvärtom på övergripande hållbarhetsstrategier för alltifrån tillverkning, inköp till materialval och transporter. Ett övertygande miljötänk täcker alltså in både pappersåtervinning och elförbrukning.

Hur hänger då detta samman med valet av skyltar i Stockholm? Jo, för den miljömedvetne gäller det att ta hänsyn till bland annat följande:

Material

När du investerar i en ny skylt till ditt företag så är det viktigt att välja rätt material. Dels ska det passa verksamheten och dess budskap, men även skyltens placering spelar in. Olika material har olika livslängd och klarar också olika miljöer på varierande sätt. Om du inte vill byta skylt stup i kvarten – vilket inte är speciellt miljövänligt – så bör du alltså välja material som matchar förutsättningarna.

Brons är ett exempel på material som talar för att skylten kommer sitta uppe under lång tid. Om man istället investerar i hållbara och återvinningsbara aluminiumskyltar så bidrar man direkt till minskad miljöpåverkan. Ett annat alternativ är att välja glas eller miljöcertifierade träslag.

Belysning

Olika typer av belysning kräver olika mängder el, och påverkas både av vilken typ av miljöer de är monterade i, samt av omgivande temperaturer. Ljusskyltar av idag är dock oftast mer miljövänliga än tidigare, på grund av den tekniska utvecklingen och eftersom LED-dioder används i högre utsträckning. Sådan typ av belysning är energieffektiv, innehåller inte kvicksilver – samtidigt som den har lång livslängd och tål stötar, vibrationer och även utomhustemperaturer. Detta gör i sin tur att den här typen av lampor passar bra för fasad- och logoskyltar.

För miljömedvetna verksamheter och företag är det viktigt att inte bara producera varor och tjänster på ett sätt som är anpassat för minsta möjliga miljöpåverkan. Tvärtom är det viktigt att ta fram hållbara strategier för verksamheten som helhet.

När det gäller skyltlösningar så finns det numera många möjligheter att hitta miljömässigt anpassade lösningar. Kontakta Holmquistsign för mer information. De är en professionell tillverkare av skyltar för mesta möjliga synlighet, men erbjuder även hissknappar och tillbehör.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Holmquistsign.”