För bästa form och funktion – investera i ny hisspanel

Hissar är ett viktigt inslag i en fastighet som underlättar smidig transport mellan våningsplan. En bra hissanläggning förflyttar vanligtvis mängder av människor under lång tid, men för att de ska fungera säkert är det viktigt med löpande underhåll och service.

 

Återkommande översyn och renovering

I många fall kan det räcka med relativt små insatser och renoveringsarbeten för att en hiss ska fungera på ett bra sätt. Hela hisskorgen behöver med andra ord sällan bytas ut. Snarare handlar det oftare om att investera i en ny och fräsch hisspanel eller att byta ut vissa knappar i den befintliga panelen. Även lampor, nödljus och larm är sådant som noggrant bör kontrolleras och åtgärdas vid eventuella problem.

Det finns också olika typer av hissar, och kraven på funktion och estetik varierar naturligtvis beroende på vad den är tänkt att användas till. Följande är några exempel på hissar, deras användningsområden och utrustning:

Möbel/godshissar

En möbelhiss är större än en vanlig personhiss. Precis som namnet antyder så ska en hiss av det här slaget kunna transportera större och tyngre möbler. Fördelen med denna typ av hissar är dock inte bara att de underlättar situationen vid exempelvis en flytt, de är också tillgängliga ur handikappaspekt och har oftast plats för bår. För att hissen ska vara helt anpassad så ska dörren kunna ställas upp och paneler placeras på ett sätt som gör det lätt att trycka på knapparna.

Personhissar

Personhissar kan variera mycket i storlek och utförande, beroende på vilken typ av fastighet de är installerade i. Vanligtvis har de dock mindre kapacitet än en service- eller godshiss. I byggnader med hög genomströmning av människor krävs ofta flera, större hissar och kompletterandehissknappar och skyltar. Är det istället fråga om vanliga flerbostadshus behövs å andra sidan inte mer än 0,8 meters korgbredd för att hissen ska fylla god funktion.

Oavsett vilket är det alltid viktigt att ange hissens lastkapacitet och se till att alla eventuella problem åtgärdas direkt. Som användare av hissar är det samtidigt viktigt att tänka på att aldrig använda en hiss vid brand, och att heller aldrig lasta den för tungt.

Viktigt med besiktning

Både nybyggda och gamla hissar har krav på sig att vara besiktigade. Kontroller kan visa på behov av nya skyltar, paneler, knappar eller tablåer – produkter som underlättar säker användning och som också snyggar upp hissens inredning. Holmquistsign erbjuder ett stort urval hisskyltar och tillbehör för bästa form och funktion. Kontakta dem redan idag för att köpa hisskyltar!

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Holmquistsign.”