Betydelsen av att företag väljer passande färgschema i designen av fasadskyltar

Det är naturligt för den mänskliga hjärnan att reagera på visuell stimulans vilket innebär att vi kan uppleva färger på positiva eller negativa sätt. Färger har också olika värden för olika kulturer, både på ett medvetet och omedvetet plan. Med tanke på detta är det avgörande för företag att ta hänsyn till färgpsykologi för att säkerställa att skyltar och dess design tilltalar betraktaren. Först då fyller skyltarna en effektiv funktion.

Användning av färger kan reflektera olika innebörder och företag kan använda fasadskyltar för att betona eller lyfta upp varumärkets budskap. Med tanke på detta underlättar det om bolagen har en bättre förståelse för färgpsykologi.
Det finns olika färgscheman som företag kan överväga att använda i sin fasaddesign. Här nedanför beskrivs ett antal färger och deras innebörd:

Blå

Färgen blå är en av de vanligaste färgerna när det kommer till fasaddesign inom företagssfären. Färgen representerar profession, allvar, lugn, integritet och ärlighet. Dessutom står den för auktoritet och framgång. Olika finansiella företag och regeringsorgan är exempel på verksamheter som använder sig av denna färg.

Röd

Den röda färgen är ett annat exempel på ett populärt och kraftfullt inslag inom fasaddesign. Röd färg förmedlar värden som makt, passion, energi, energi och värme och används ofta för att belysa butiksskyltar på ett effektivt sätt. Den röda färgen sägs också stimulera aptiten och används därför ofta på restauranger av olika slag. Företag som använder röda färger i sin skyltning uttrycker en känsla av dynamik.

Regnbågsfärger

Flerfärgade – eller regnbågsfärgade scheman är en förhållandevis ny trend som framförallt märks online. De kan även användas i fasaddesign, men innebär då en viss utmaning eftersom sådan färganvändning i så hög grad förknippas med webben. Att skriva ut dokument med sådana färgkombinationer är ofta också mer kostsamt på grund av att det kräver fyrfärgsutskrift.

Grön

Grön är en färg som vanligen används av fastighets- och finansbolag för att förmedla miljövänliga teman och värden. Färgen representerar förnyelse, framgång, välmående, livsanda, tillväxt och sägs dessutom uttrycka sprida lugn och fridfullhet.

Orange

Färgen orange återfinns ofta på skyltar som syns i anslutning till detaljhandlare. Användning av neonskyltar i de här sammanhangen underlättar läsbarheten och visar upp butikerna tydligt även under kvällstid. Den orangea färgen representerar solighet, entusiasm och energi, men är också användbar för att markera varningsmeddelanden eftersom den väcker omedelbara reaktioner.

Du som är intresserad av ta fram en skyltdesign passande för ditt företag kan kontakta Holmquistsign redan idag. De har bred kunskap och kompetens om effektiv skyltning och mer information om vad en skylt kan innebära för din verksamhet hittar du på deras webbplats.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Holmquistsign”