Faktorer som påverkar konsumentens köpbeteende

Mycket forskning har gjorts om vad som påverkar vårt köpbeteende, och idag vet vi att faktorer som genomtänkt fönsterskyltning, dofter, bakgrundsmusik, fasad och färger påverkar känslorna hos en konsument. När dessa känslor blir positiva kan det leda till impulsköp och en ökad försäljning, vilket är ett av de största skäl till att butiker och affärer lägger stor vikt och omtanke vid bland annat butiksskyltar, inredning och val av spellista. Nedan förklaras lite mer ingående hur dessa initiativ påverkar konsumenten.

Fönsterskyltning

Med den tuffa konkurrensen inom retailmarknaden blir det viktigt för butiker och affärer att synas för att attrahera förbipasserande. Det är även viktigt att synliggöra varumärket för att hålla sig relevant och nära till hands i konsumenternas medvetanden. Fönsterskyltning spelar en stor roll i att åstadkomma detta, och som butiksägare bör stor eftertanke läggas vid den image man vill skapa och vilken typ av kund den ska attrahera.

Bakgrundsmusik

Den musik som spelas i en lokal kan påverka kundens humör och känslor, och spellistan bör därför vara genomtänkt och anpassas efter konsumenten. En butik som säljer produkter till ungdomar bör till exempel spela ny musik som de känner igen och kan relatera till. Värt att tänka på är att inte höja volymen allt för mycket, då det kan upplevas som distraherande och stressigt.

Färger

Våra hjärnor är tränade till att associera olika färger med olika miljöer och situationer. Rött och gult kan till exempel användas för att dra uppmärksamhet till sig, medan blått och grönt är lugnande och känns fräscht. Lila känns lyxigt och svart hårt. Välj dina färger med konsumenten och varumärket i åtanke. När du gör ditt val bör du dock tänka på att färger uppfattas på olika sätt inom olika kulturer.

Skyltning

Skyltningen är viktig oavsett vilken typ av verksamhet det handlar om. När det kommer till butiker och affärer är det vanligt att man tydligt visar namn och logotyp på skyltning ut mot gatan. Skyltar för butiker som inte har ett känt varumärke kan även tjäna på att visa konsumenten vad som faktiskt säljs i butiken. Inuti butiken kan skyltar användas för att visa vägen till kassa och provrum, skylta produkter, priser och erbjudanden. Förutom att vara rent praktiskt användbara kan dessa skyltar även användas för att kommunicera en känsla eller ett budskap som kopplas till varumärket. Nyckeln är noggrann projektering och konsultation för att erhålla bästa möjliga resultat.