Investera säkert i skräddarsydda och tydliga hisskyltar

Hissar är en viktig tillgänglighetslösning, men för att de ska fungera på ett bra sätt krävs tydliga anvisningar och skyltar som underlättar säker och effektiv användning,

 

Till exempel är det viktigt att hissen utrustas med information om hur man ska agera eller vad man bör tänka på i samband med brand, olyckor eller andra nödsituationer. Grundläggande med den här typen av skyltar i Stockholm eller andra städer är att inte sätta upp för många skyltar, utan tvärtom att effektivisera kommunikationen. Under stressade situationer kan det nämligen vara svårt att hantera och ta in mycket information på en och samma gång.

Vilka olika typer av knappar och hisskyltar bör då ges utrymme i en hiss? Följande är exempel på bra och kvalitativa lösningar som inte bara är framtagna med tanke på funktion och design:

Utanför hissen

För den som är på väg in i en hiss är det viktigt att tidigt informeras om dels hissens kapacitet och att få en förståelse för när hissen inte ska användas, exempelvis i samband med brand. Samtidigt är det viktigt att passa på och kommunicera vilka andra utrymningsvägar som ska användas i samband med sådana nödsituationer. För bästa möjliga säkerhet bör dessa skyltar ha efterlysande funktion. Detta innebär att de lyser även ifall övriga lampor slocknar till följd av exempelvis elavbrott.

Inuti hissen

Även inuti hissen kan det vara bra att påminna användarna om hur många kilo som just den aktuella hissmodellen har kapacitet för. Utöver det handlar mycket om våningsvisare och liknande knappar som förtydligar för användaren var den befinner sig, och hur han eller hon kan transportera sig till rätt plats. Dessutom ska det finnas tydlig information om hur hissanvändarna ska agera i samband med att hissen plötsligt stannar.

Det finns många möjligheter att skräddarsy de här skyltarna så att de inte bara förmedlar relevant information, utan även ges en personlig design. Allt ifrån tablåernas material till graveringar kan anpassas till byggnadens eller verksamhetens behov, och bakgrund.

Tablåer, knappa och paneler

Skyltar i form av bland annat tablåer, hissknappar och paneler är en viktig del av säker tillgänglighet och hisstransport både i flerbostadshus och kommersiella fastigheter. Om du själv känner dig osäker på vilka skyltar som passar dina lokaler och dina behov så kan du alltid få vägledning från Holmquistsign. De är en professionell skylttillverkare som skräddarsytt hisskyltar till svenska branschföretag i Sverige och världen sedan 1980-talet.

Kontakta dem redan idag eller läs mer på deras webbplats.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Holmquistsign.”