Kontorsskylt

Kontorsskyltar – för god estetik och orientering

Människor gillar att kategorisera och skapa ordning. Det är så vi orienterar oss och får förståelse för omgivningen och olika system. I vissa sammanhang krävs dock att omvärlden tar ansvar för själva samordnandet, för att underlätta för dem som vistas i miljöerna. Flygplatser är ett exempel på miljöer där skyltning aktivt används för att besökarna lätta ska kunna ta sig från punkt till punkt. Ofta använder man sig då också av färgkategoriserade skyltsystem och uppmärkningar för att resenärerna snabbt skall kunna få en överblick över lokalerna och dess olika delar. Andra exempel på hur färgkodning kan användas på ett effektivt sätt är exempelvis inom kollektivtrafik, där det bland annat syns på linjekartor. Även butiker och kontorsmiljöer kan dock underlätta mycket för kunder och besökare genom orienterande och pedagogisk skyltning. Du som söker nya kontorsskyltar kan exempelvis överväga följande lösningar:

Hänvisningsskyltar

Hänvisningsskyltar används för att informera betraktaren om var denne kan hitta en viss plats. Det är en vägledande skylt som ofta syns i butiker, men som också kan vara bildbaserade orienteringskartor. Kontorsbaserade företag kan med fördel använda sig av hänvisningslösningar och på så vis tydliggöra lokalerna för sina besökare. Om lite extra energi läggs ned på att ta fram spännande designer- och färgval så kan sådana skyltsystem dessutom resultera i en utvecklad interiör.

Dörrskyltar

Dörrskyltar är ofta tänkta att ha en välkomnande effekt och används till exempel för att informera besökare om namnuppgifter, men kan även förmedla adress, gatunummer, öppettider och liknande. Det är viktigt att skyltar av det här slaget är tydliga, neutrala, men också personligt utformade. Dörrskyltar kontorkan till exempel färgkodas så att varje avdelning har skyltar i olika färg.

Symbolskyltar

Om vissa skyltar framförallt bygger på text så handlar andra om att låta betraktaren läsa in ett värde utifrån specifika, välkända symboler. Detta är ett effektivt sätt att snabbt förmedla information för även internationella besökare och därför används sådana skyltar ofta som varningsskyltar i olika slag, men också vid till exempel nödutgångar. Även om symbolskyltar rent innehållsmässigt kan upplevas som förhållandevis traditionella så är de ofta möjliga att skräddarsy efter just dina önskemål. Välj färg, form och material som överensstämmer med interiör och design på ditt företag.

Skyltar säger mycket om ditt företags identitet och kan göra mycket för kunderna som besöker er verksamhet, både ur estetisk- och orienteringsmässig aspekt. Kontakta Holmquistsign redan idag och få hjälp med att ta fram ett projekt som passar just dig och din organisation.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Holmquistsign”