Olika ljusskyltar, olika priser

Skyltar skiljer sig, precis som allt annat, i pris. Det kan bland annat bero på hur avancerad tillverkningen av skylten är eller vilket material skylten är tillverkad i.

Ljusskyltars priser är vanligtvis högre än icke-upplysta skyltar. Detta är bra att ta med i beräkningen, redan i ett tidigt skede, tillsammans med faktorer som vilken plats som skylten ska sitta på och vilken storlek skylten bör ha för att synas ordentligt. Annat som spelar in när det kommer till valet av skylt är vilken typ av företag eller förening skylten tillverkas för, vilken bransch som företaget verkar i och vilket budskap man vill att skylten ska kommunicera.

Pris och funktion

I vissa fall hänger en skylts pris och funktion ihop, i vissa fall inte. Det beror till stor del på vilken teknik som är inbyggd i skylten. De dyraste alternativen är, som tidigare nämnts, de som omfattar avancerad teknologi,  samt ljusskyltar i Stockholm eller i någon annan större stad i Sverige.

I urbana miljöer finns det ofta en stor mängd olika typer av skyltar. En fasadskylt är den som hänger utomhus, till exempel vid en butik och är ofta av lite större storlek. En fasadskylt som medför avancerad tillverkning, speciella materialval och ljussättning är troligtvis de skyltar som innebär den största investeringen. Mindre skyltar  som är gjorda för inomhusbruk är vanligtvis inte en lika stor investering som en större skylt, men även i detta fall spelar materialval, tillverkning och ljussättning in.

En investering för framtiden

En skylt är en bra investering och inte bara en kostnad. En amerikansk undersökning (genomförd av FedEx) visar att skylten för en butik eller företag är viktigare än många tror. Upp till 67% av alla som deltog i undersökningen hävdar att de någon gång stannat till och gått in i en butik och handlat enbart för att skylten lyckades fånga deras intresse. Hälften av deltagarna menade också att de väljer bort företag som inte ger rätt intryck via skyltningen. Det kan alltså vara värt att satsa på ljusskyltar i Stockholm för att sticka ut i den starka konkurrensen.

Se till att anlita ett företag med bred erfarenhet. Kontakta Holmquistsign så hjälper de dig med att få skylten som passar just för ditt varumärke. De har egen tillverkning av skyltar i Stockholm och levererar till hela Sverige.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Holmquistsign.”