29 augusti

Olika typer av skyltar och användningsområden

Posted in blog

Kommersiella skyltar används för en rad olika syften. De kan berätta om vad en verksamhet arbetar med, de kan annonsera om något företaget är i behov av eller hjälpa eventuella kunder att hitta till företaget i fråga. Det finns även många olika typer av skyltar.

(Läs mer…)

20 juli

4 tips för att skylta kreativt!

Posted in blog

Skyltningen är en viktig del av varje butik och affär som arbetar med försäljning. Skyltarna kan ha många funktioner: de kan vara informativa, säljande och vara ett medel för att förmedla varumärkets identitet. När skyltar används på ett smart och kreativt sätt kan de alltså vara ett effektivt affärsverktyg.

(Läs mer…)

5 juli

Hur visar du upp ditt företag?

Posted in blog

Det kan vara fördelaktigt för företag att testa redan beprövade och kostnadseffektiva metoder för att marknadsföra sig. Marknadsföring är A & O för alla företag, stora som små. Recensioner och rykte är också något som är av yttersta vikt. För mindre företag som kan ha en något mer begränsad budget för reklam och marknadsföring än […]

(Läs mer…)

22 juni

Faktorer som påverkar konsumentens köpbeteende

Posted in blog

Mycket forskning har gjorts om vad som påverkar vårt köpbeteende, och idag vet vi att faktorer som genomtänkt fönsterskyltning, dofter, bakgrundsmusik, fasad och färger påverkar känslorna hos en konsument. När dessa känslor blir positiva kan det leda till impulsköp och en ökad försäljning, vilket är ett av de största skäl till att butiker och affärer […]

(Läs mer…)

22 juni

Vikten av bra skyltning

Posted in blog

I en studie gjort av den amerikanska budfirman FedEx uppgav 67 % av de tillfrågade att de någon gång hade köpt en produkt eller tjänst enbart på grund av att det fanns en skylt som fångade deras intresse. Utöver detta menade 50 % att en skylt i dålig kvalitet med till exempel felstavade ord kunde […]

(Läs mer…)