Rätt design ger effektiva företags – och kontorsskyltar

Just nu råder ett kreativt skyltklimat där nya uttryck och material flödar och skapar gynnsamma förutsättningar för färgstarka lösningar. Fantasin är i stort sett det enda som sätter gränserna för hur skyltar och skyltsystem kan se ut, men bara för att det finns möjlighet att använda banbrytande och iögonfallande design så är det inte nödvändigtvis den bästa lösningen.

Även om vi lever i en digital tid där många intryck slåss om vår uppmärksamhet så handlar skyltning i grund och botten ändå alltid om att förmedla information på ett tydligt sätt. Färg, form och kontraster kan då vara effektiva sätt för att förstärka ett särskilt budskap, men då gäller det samtidigt att inte använda för många kraftfulla detaljer och element på en gång. Företag som överväger att investera i nya skyltar i Göteborg eller andra städer kan ta hjälp av bland annat följande riktlinjer:

Typografi:

Alla företag eller avsändare av ett budskap hoppas att typografin man har valt för ett specifikt sammanhang, exempelvis en logotype eller andra skyltar, fungerar som en direkt förlängning av verksamheten. Text är nämligen nära förknippat med känslor, och beroende på vad man önskar förmedla kan man använda synlig eller osynlig typografi. Det första alternativet passar bättre för expressiva sammanhang och i exempelvis rubriker medan tystare typografi är ett effektivt pedagogiskt och informativt verktyg som uppmuntrar till läsning.

Färger:

Färgval är en annan viktig del i formgivning av skyltar, och hänger nära samman med företagets egen grafiska profil. Bolag som vill sticka ut kan ta hjälp av skarpt kontrasterande färger som högljutt basunerar ut budskapet, medan det i andra fall är bättre att använda färger som harmoniserar med och kompletterar varandra. Olika färger har också olika inneboende värden och väcker olika känslor beroende på vem som upplever dem. Detta är viktigt att tänka på när man väljer färgpalett till exempelvis kontorsskyltar.

Kontext:

Alla företag eller budskap hör hemma i en specifik kontext. För att sticka ut i mängden gäller det till att börja med att analysera sammanhanget i stort. I nästa steg börjar arbetet med att ta fram lösningar som avviker på ett bra sätt och som samtidigt stämmer överens med informationen man önskar förmedla. I en formell och blek kontext kan det till exempel handla om att satsa på en piggare och mer vågad framtoning.

Oavsett om det gäller butiksskyltar, fasadskyltar, hotellskyltar eller andra former av skyltar så är det viktigt att tänka på att formgivningen i slutändan är avgörande för hur effektivt den aktuella informationen förmedlas. Du som vill ha hjälp med lösningar för din verksamhet kan kontakta Holmquistsign, de skräddarsyr skyltsystem för just dina behov.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Holmquistsign”