Skapa det rätta intrycket med butiksskyltar och fasadskyltar

Att​ ​välja​ ​rätt​ ​butiksskyltar ​kan vara helt avgörande för vilket intryck ett företag eller varumärke gör.​ ​

Olika material,​ ​typsnitt​ ​och​ ​färger​ ​kommunicerar​ ​olika​ ​saker och till exempel ​en​ ​elegant​ ​mässingsskylt​ ​förmedlar​ andra värden och budskap än​ ​färgglada​ fasadskyltar​ ​i​ ​akrylmaterial.​ ​

Men​ ​hur​ ​vet​ ​man då​ ​att​ ​man väljer​ ​rätt?​ Först och främst, tänk på att utgå från företagets​ ​grafiska​ ​profil. Detta för att skyltlösningarna rent visuellt ska följa samma formspråk som exempelvis logotyp, visitkort och hemsida. ​Genom att vara konsekvent i färg och form i företagets olika marknadsföringskanaler underlättas arbetet med att skapa ett enhetligt uttryck som i sin tur stärker varumärket.

Olika skyltlösningar för olika projekt

Kom ihåg att ​valet av skyltlösningar inte bara​ ​handlar​ ​om​ ​att​ ​locka​ ​in​ ​kunder​ ​i​ ​butiken​ ​utan​ ​att​ ​faktiskt väcka​ ​ett​ ​intresse​ ​och lägga​ ​an​ ​en​ ​ton​ ​redan​ ​innan​ ​de​ ​kliver​ ​innanför​ ​tröskeln. Bygga långvariga och lojala kundrelationer. ​ Installation av skyltar i Stockholm och andra städer ​visar inte​ ​bara​ ​att​ ​ett​ ​företag​ ​finns,​ ​det​ ​visar​ ​också​ ​vilka​ ​företaget​ ​är.​ ​Oavsett​ ​om​ ​du​ ​har​ ​en​ ​hel vägg​ ​till​ ​förfogande​ ​eller​ ​bara​ ​plats​ ​för​ ​en​ ​liten​ ​mässingsskylt​ ​gäller​ ​det​ ​att​ ​ge​ ​det​ ​rätta intrycket.

Från​ ​idé​ ​till​ ​färdig skylt

Resan mellan ​idé​ ​och​ ​färdig​ ​skylt​ ​är​ ​en​ ​process​ ​som​ ​kräver​ ​både​ ​kreativitet​ ​och dialog​ ​mellan​ ​tillverkaren​ ​och​ ​beställaren.​ ​Ditt​ ​företags​ ​logotyp​ ​och grafiska profil är ​två​ ​av​ ​sakerna​ ​som​ ​tillverkaren​ ​behöver​ ​ta​ ​hänsyn till​ ​när​ ​designförslag​ ​arbetas​ ​fram. Det är också viktigt att ta hänsyn till rent praktiska faktorer och exempelvis huruvida skylten ska installeras inom- eller utomhus, på markplan eller högre upp.

Det​ ​finns​ ​en​ ​uppsjö​ ​av​ ​tekniker, stilar och uttryck​ ​att​ ​välja​ ​mellan​ ​när​ ​det​ ​kommer​ ​till​ formgivningen av ​butiks-,fasad- och kontorsskyltar. I vissa fall är det inte heller helt enkelt att veta var man ska börja.​ ​Ett​ ​tips​ ​är​ då ​att​ ​ta​ ​kontakt​ ​med​ ​en​ ​skyltmakare​ ​med​ ​gedigen erfarenhet​ och ​som​ ​kan​ ​hjälpa​ ​ditt​ ​företag​ ​att​ ​hitta​ ​rätt​ ​i​ ​val​ ​av​ ​material,​ ​färg​ ​form​ ​och​ ​typografi.

Sedan​ ​1937​ ​har​ ​Holmquistsign​ ​tillverkat​ ​skyltar​ ​anpassade​ ​för​ ​de​ ​allra​ ​flesta​ ​platser​ ​och sammanhang.​ ​Holmquistsign​ ​tillverkar​ ​bland​ ​annat​ ​skyltning​ ​till​ ​butiker,​ ​och har exempelvis producerat​ ​fasadskyltar för​ ​nordens​ ​största​ ​varuhus​ ​Mall​ ​of​ ​Scandinavia, samt mycket annat. Kontakta dem idag!

Tänk på följande inför din skyltinvestering:

  • Typen​ ​av​ ​företag​ ​spelar​ ​roll​ ​för​ ​vilken​ ​skylt​ ​som​ ​passar​ ​bäst,​ ​en​ ​advokatbyrå​ ​vill troligtvis​ ​göra​ ​ett​ ​annat​ ​intryck​ ​än​ ​en​ ​sportbutik
  • Fundera över​ ​vilken​ ​typ​ ​av​ ​skyltning​ ​som​ ​passar​ ​bäst för​ ​varumärket​ ​och​ ​butiken, dels utifrån budskap och dels utifrån placering.
  • Tänk på att skyltning ofta är avgörande för att locka kunder och besökare och också har en orienterande effekt
  •   En​ ​professionellt​ ​tillverkad​ ​skylt​ ​ger​​ ​ett​ ​professionellt​ ​intryck
  • Gör​ ​det​ ​inte​ ​för​ ​komplicerat.​ ​Korta​ ​och​ ​enkla​ ​meddelanden​ ​som​ ​beskriver verksamheten​ ​gör​ ​sig​ ​allra​ ​bäst.
  • Se​ ​till​ ​att​ ​skyltningen​ ​för​ ​butiken​ ​följer​ ​din​ ​grafiska​ ​profil

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Holmquistsign.”