Tydlig skyltning i hiss – för säker tillgänglighet

En hiss innebär tillgänglighet och framförallt för dem med nedsatt rörlighet är hissar nödvändiga för transport till andra våningsplan. Detta gör hissar till helt självklara inslag för verksamheter som bygger på att alla ska kunna ta del av de olika utrymmena. Till exempel hotell, museum, restauranger, butiker och köpcentrum.​

Men, användning av en hiss kräver också ett säkerhetstänk och medvetenhet om vissa riktlinjer. Till detta hör bland annat att hissar inte skall användas i samband med brand eller andra nödsituationer som riskerar att leda vidare till strömavbrott. Dessutom är det viktigt att hissen utrustas med till exempel nödtelefon som gör det möjligt för användaren att ta kontakt med någon utanför i samband med eventuella problem.

Hur nyligen en hiss än har genomgått service så finns det med andra ord alltid en viss risk för att tekniken ger vika, men genom tydliga rutiner och information om hur man ska hantera driftstörningar underlättas användandet av dem. Anpassad hisskyltning är då ett bra sätt att skapa en angenäm upplevelse. Dels ur säkerhetsaspekt men dels också tack vare de många designmöjligheterna. Vid installation av hissar ingår att ta ställning till bland annat följande former av skyltning:

Våningsangivelse

Hisstablåer och paneler med knappar som gör det möjligt att välja våningsplan och att larma någon ansvarig i samband med nödsituation eller problem är ett grundläggande inslag i alla hissar. Sådana skyltar är oftast förhållandevis avskalade och innehåller sällan mer information än nödvändigt. På så sätt blir det också enklare att få en överblick över de knappar som finns. Det är vanligt att tillverka tablåer och paneler i plåt som sedan kan designas och efterbehandlas efter tycke och smak. Det är också möjligt att använda så kallat digital signage med digitala våningsangivelser.

Antal personer och vikt

Hissar har olika förutsättningar beroende på storlek och kapacitet. För att minska risken för driftstörningar eller överbelastning är det därför viktigt att de inte lastas för tungt. Redan innan besökare använder hissen ska de ha informerats om hur många personer som går plats i hissen, och hur många kilo den är anpassad för. Skyltar med denna information bör alltså installeras utanför hissdörrarna, på varje våningsplan.

När du installerar en hiss är det viktigt att tänka på vilka som ska använda den, och att alla besökare ges rätt förutsättningar till säkra förflyttningar inom fastigheten. Holmquistsign kan tillverka och anpassa era hisskyltar efter behov och ligger långt fram i utvecklingen av innovativa, trygga och designmedvetna hisskyltar. Kontakta dem redan idag!

Läs mer om vanliga typer av skyltar som bör finnas utanför och inuti en hiss.