Publicerad den Dec 20, 2013

På uppdrag av Sollentuna kommun och i samarbete med Rinman Design skyltade vi park och landskap kring Edsviken. Vi tog fram informationsskyltar, tavlor och kartor vilka är utplacerade runtomkring viken.