Konsultation för hänvisningsskyltar

Skapa en röd tråd för hur kunder rör sig inom dina lokaler. Vi hjälper dig skapa ett logiskt skyltsystem som vägleder dina kunder och som går hand i hand med övrig inredning och samtidigt reflekterar ditt varumärke på bästa sätt.

Hänvisningsskyltar

Hänvisningsskyltar (s.k. Wayfinding) syftar till olika typer av informationssystem och planläggningslogik som guidar och hjälper personer att navigera sig i en fysisk miljö och förbättrar deras förståelse och upplevelse av den.

Hänvisningsskyltar handlar helt enkelt om att hjälpa alla personer, kunder såväl som anställda, att ta sig från punkt A till punkt B så snabbt och enkelt som möjligt. Detta med hjälp av inomhusskyltar, symboler och färger anpassade till omgivande inredning och arkitektur, en god utformning av interiörer, hållpunkter och teknik för att skapa en logisk helhetsupplevelse, samt ett funktionellt och effektivt vägvisningssystem.

Skyltar för hänvisning är speciellt viktigt i större lokaler med många rum som hotell, köpcentrum, kontorsbyggnader, vård- och lärosäten samt sporthallar. Desto större de är, desto svårare blir det att navigera sig inom dem.

Hur Holmquistsign hjälper dig

Holmquistsign erbjuder smidiga helhetslösningar skräddarsydda efter dina behov samt de förutsättningar och möjligheter din fastighet besitter. Vi strävar efter att skapa en röd tråd för hur människor ska röra sig i din byggnad så man kan navigera sig fram på ett logiskt sätt.

Vår stora styrka som kommer från vår långa erfarenhet av hänvisningsskyltar är vår fallenhet att identifiera och verifiera flöden i en byggnad eller arbetsplats och utifrån det skapa effektiv wayfinding.

Vår process för att skapa ett wayfinding-system ser ut på följande sätt:

  • Konsultation: Du tilldelas en projektledare eller projektgrupp som i nära samarbete med dig ser över alla dina wayfinding-behov, samlar in planritningar, önskad design på visuella element, skyltpositioner, material- och färgval, budget och sammanställer egentligen alla delar som krävs för att kunna skapa ett logiskt navigeringssystem med tydliga och snygga skyltar som reflekterar ditt varumärke.
    Konsultation inom wayfinding handlar specifikt om placeringen och potentiella positioner av skyltarna för att skapa ett logiskt navigeringssystem.
  • Projektering och design: Vi åker ut till din lokal och fotograferar olika miljöer för att samla in information och material vi sedan utgår ifrån när vi utformar ditt wayfinding-system. Vi samlar sedan in planritningar över fastigheten och placerar skyltpositioner våning för våning. Detta sammanställs sedan i detaljerade ritningar med en röd tråd över skyltarnas antal, placering och information som presenteras för dig som kund. Utifrån detta tar vi sedan fram designförslag för varje skylttyp i form av 3D-skisser, korrektur och fotomontage.
  • Produktion: Efter designförslaget går vi vidare till produktion som sker i våra egna lokaler. Det betyder att vi kan skräddarsy skyltarna precis efter hur du vill, och innebär också snabbare produktion och snabbare leveranser.
  • Installation & Montage: Vi hjälper givetvis med både leveransen och installationen av alla visuella element för att se till att de blir korrekt monterade på rätt ställe. Placering, positionering och infästning är ett avgörande moment för wayfinding och måste genomföras korrekt för att systemet ska vara effektivt.
  • Service & Support: Till sist erbjuder vi även service och kontinuerligt underhåll av samtliga visuella element i ditt wayfinding-system. En skylt som gått sönder, eller en symbol som ramlat ned kan förstöra hela flödet i ett wayfinding-system.

Kontakta oss för konsultation

Kontakta oss idag för mer information om hur vi kan skapa ett logiskt navigeringssystem inom dina lokaler som gör det enklare, snabbare och smidigare för kunder, anställda såväl som andra personer att hitta till sin destination.

Fyll i formuläret för att få offert på en skylt. Svar samma dag!