Holmquistsign registrerat som varumärke inom EU

Holmquistsign har varit ett registrerat varumärke i Sverige i många år. Men nu är vi stolta över att berätta är vi även är ett registrerat varumärke inom hela EU.

Klasser med varor och tjänster:

  • 06: Oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnader
    (byggnationer) av metall; material av metall för järnvägsspår; icke-elektriska kablar och metalltrådar; små smidesvaror av järn och metall; rör av metall; kassaskåp; artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; malmer.
  • 16: Papper; kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer.
  • 35: Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster