Utanför fantastiska Hotel Frantz sitter denna LED-belysta menytavla i mässing, vilken dessutom har en inbyggd talsyntes.

“Coffee for the things I can change – tequila for those I can’t”.