Kungliga Biblioteket

Om projektet

Till Kungliga biblioteket i Stockholm har vi tillverkat dessa oxiderade mässingsskyltar. Vi vann Kungliga bibliotekets upphandling gällande intern skyltning, vilket vi blev mycket glada för. Tillsammans med arkitekt arbetade vi sedan fram detta slutresultat. En av uppgifterna var att få fram rätt patina, vilken skulle se ”åldrad och erfaren” ut, vilket vi anser oss ha lyckats med. Vi fick fram en tydlig kontrast mellan skyltens yta och texten, och det är mycket viktigt för läsbarheten.

Mer information.

Mässingsskyltar

På HolmquistSign har vi lång erfarenhet och kunskap av att tillverka mässingsskyltar åt företag och organisationer. Mässing är ett exklusivt material som för informationen att sticka ut i mängden.

Kontakta Holmquistsign så skräddarsyr vi en passande skyltlösning som passar just ditt företag eller verksamhet – sales@holmquistsign.se.

Nästa projekt

Vi har tillverkat skyltar sedan 1937 – Låt oss prata om ditt projekt.